Zelená úsporám

Rodina

V návaznosti na poradenství programu ZELENÁ ÚSPORÁM pro využívání Obnovitelných zdrojů a na úspory energií v oblasti bydlení, které jsme úspěšně poskytovali v minulých letech budeme v této poradenské činnosti pokračovat v nástupnickém programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

První žádosti o dotace bude podle návrhu Ministerstva životního prostředí možné podávat v srpnu 2013, kdy bude připraveno v rámci první výzvy 1,4 miliardy korun na rekonstrukci rodinných domů. Akceptovány budou realizace započaté po 1. lednu 2013.

Z celkového objemu peněz připadne podle návrhu Ministerstva životního prostředí na komplexní rekonstrukce soukromých budov 70 % financí, zbylých 30 % pak na budovy veřejné služby.

www.dotacenazateplovani.cz